TBS sp.  z  o.  o. w Bartoszycach

ogłasza nabór  Partycypanta/Najemcy  na 1 - pokojowy lokal  mieszkalny.  

 

W  związku  z  rezygnacją zakwalifikowanego Partycypanta/Najemcy Towarzystwo Budownictwa  Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach ogłasza nabór osób zainteresowanych najmem  1- pokojowego lokalu mieszkalnego nr 14 (parter) o pow. 33,21m²  w budowanym  budynku   24 - rodzinnym  przy  ul.  Struga  w Bartoszycach (dz. nr 422) na  „zasadach tbs”,  czyli zgodnych  z  ustawą z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017r., poz. 79 i 1442). Kwota partycypacji (udział w kosztach budowy lokalu – tak jakby wkład własny),  którą to zakwalifikowany kandydat będzie musiał wpłacić  po podpisaniu umowy partycypacji to 23 000zł. Planowany termin zasiedlenia  lokalu  to kwiecień 2018r. Przewidywany czynsz  to ok. 11,00zł/m²  lokalu miesięcznie  (bez mediów).    

Do porania:

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów rezerwowych                                     

O najem mogą się ubiegać wyłącznie osoby:                                                                                           

1) nie posiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w Bartoszycach,                                                       

2) o średniomiesięcznych dochodach gospodarstwa domowego (suma miesięcznych dochodów wszystkich   osób  przewidzianych do zamieszkania  w  lokalu ) w roku poprzednim nieprzekraczających  poniższych, miesięcznych progów

 

Liczba osób w gosp. domowym

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

Max. dopuszczalny dochód gospodarstwa domowego w zł.

4 563,17zł

6 844,76zł

8 504,10zł

9 956,02zł

11 615,35zł

13 274,69zł

3) preferowane będą rodziny lub osoby wychowujące przynajmniej  jedno własne  albo     przysposobione dziecko.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 504-254-190  lub w biurze Spółki przy ul. Bema 40/108 w Bartoszycach.

         Wnioski o najem mieszkania  należy składać w biurze Spółki przy ul. Bema 40/108 (preferowane godziny to 10ºº-14ºº) na drukach pt. „Wniosek o zawarcie umowy partycypacji”, dostępnych na stronie internetowej  www.tbs.bartoszyce.info.pl (w załączniku do ogłoszenia albo w poz. Informacje dla Najemców)  lub w biurze,  w terminie do dnia 30 stycznia 2018r.

Kwalifikacji  w/w wniosków o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu, którego wnioskodawca będzie najemcą, dokonywać będzie Komisja Mieszkaniowa przy Urzędzie Miasta Bartoszyce.  Lista osób  uprawnionych do objęcia w/w lokalu  zostanie ogłoszona na stronie internetowej  www.tbs.bartoszyce.info.pl  oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bartoszyce.

                                                                           Zarząd TBS sp.  z  o. o.

                                                                              w Bartoszycach

Joomla templates by a4joomla