Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach  ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  pt.  Dostawa 32 nowych gazowych kotłów kondensacyjnych wodnych z zamkniętą komorą spalania wraz z usługą budowlaną polegającą na demontażu wyeksploatowanych kotłów, montażu nowych kotłów  i  modernizacji kominów w lokalach mieszkalnych 32-rodzinnego budynku przy ul. Struga 12D w Bartoszycach. Termin  składania ofert -  do dnia 25.06.2019r.  do godz. 14:50  

Więcej informacji na BIP 

      Bartoszyce 26.04.2019r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  2/2019

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach,  w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin Udzielania Zamówień o Wartości Do Kwoty 30 000 Euro, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na

Odnowienie elewacji  32-rodzinnego budynku przy ul. Struga 12D w Bartoszycach”.

Czytaj więcej...

Zamawiający skorzystał z prawa nie wybrania żadnej oferty.

Informacje o wyborze oferty : ze względu na brak ofert nie wyłoniono Wykonawcy.

 

                                                                                                                                       Bartoszyce 15.01.2019r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  1/2019

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach,  w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin Udzielania Zamówień o Wartości Do Kwoty 30 000 Euro, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na

            Remont balkonów w budynku 24-rodzinnym przy ul. Struga 12E w Bartoszycach”.

Czytaj więcej...

Zamawiający skorzystał z prawa nie wybrania żadnej oferty.

Joomla templates by a4joomla