Zamawiający skorzystał z prawa nie wybrania żadnej oferty.

Zamawiający skorzystał z prawa nie wybrania żadnej oferty.

                                                                                                                                       Bartoszyce 25.04.2018r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  1/2018

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach  w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164  z późn.  zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na

            Remont balkonów budynku 24-rodzinnym przy ul. Struga 12E w Bartoszycach”.

Czytaj więcej...

      Bartoszyce 24.08.2018r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  2/2018

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach  w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Do Kwoty 30 000 Euro oraz ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1579  z późn.  zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na

            Wymianę 32 kotłów gazowych wodnych w lokalach mieszkalnych w budynku

                                32-rodzinnym  przy ul. Struga 12D w Bartoszycach”.

Czytaj więcej...

Zarząd TBS sp. z o. o. w Bartoszycach informuję, że wybrano  ofertę firmy BULID - Arkadiusz Bulejak  NIP: 743-103-59-46 z siedzibą 11-200 Bartoszyce ul. Witosa 28/2 na wykonanie instalacji odwadniającej przy budynku ul. Wolskiego 5 w Bartoszycach .

Joomla templates by a4joomla