Bartoszyce 06.12.2017r.

               ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  2/2017

            Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.

            Zgodnie z  „Regulaminem udzielania zamówień o wartości do kwoty 14 000 Euro” obowiązującym w Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach oraz w oparciu o art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2017r., poz. 1579  z późn.  zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na :

Wykonanie drenażu opaskowego przy ławie fundamentowej budynku przy ul. Wolskiego 5 w Bartoszycach wraz z przepompownią i  podłączeniem do istniejącej sieci odwodnieniowej ”.

Czytaj więcej...

                                                                                                                                       Bartoszyce 07.07.2017r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  1/2017

            Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 000 Euro.

            Zgodnie z  „Regulaminem udzielania zamówień o wartości do kwoty 14 000 Euro” obowiązującym w Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach oraz w oparciu o art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759  z późn.  zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na :

Remont balkonów budynku 24-rodzinnym przy ul. Struga 12E w Bartoszycach”.

Czytaj więcej...

Budowa budynku 24 rodzinnego na działce nr 422, w obrębie geodezyjnym nr 7, przy ul. Struga Bartoszycach.

Joomla templates by a4joomla