Bartoszyce 07.07.2017r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  1/2017

            Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 000 Euro.

            Zgodnie z  „Regulaminem udzielania zamówień o wartości do kwoty 14 000 Euro” obowiązującym w Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach oraz w oparciu o art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759  z późn.  zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na :

Remont balkonów budynku 24-rodzinnym przy ul. Struga 12E w Bartoszycach”.

Czytaj więcej...

Budowa budynku 24 rodzinnego na działce nr 422, w obrębie geodezyjnym nr 7, przy ul. Struga Bartoszycach.

Joomla templates by a4joomla